เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Charles Sturt University Study Centres

australia

46

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Accounting

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 พฤศจิกายน 2021

A$28,224.00 (฿ 682,894) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Human Resource Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 พฤศจิกายน 2021

A$28,224.00 (฿ 682,894) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 พฤศจิกายน 2021

A$28,224.00 (฿ 682,894) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business (Marketing)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 พฤศจิกายน 2021

A$28,224.00 (฿ 682,894) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Business Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 พฤศจิกายน 2021

A$28,224.00 (฿ 682,894) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Information Technology (IT)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 พฤศจิกายน 2021

A$29,696.00 (฿ 718,510) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Diploma of Information Technology (IT)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 15 พฤศจิกายน 2021

A$29,696.00 (฿ 718,510) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Graduate Diploma of Accounting

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 15 พฤศจิกายน 2021

A$31,936.00 (฿ 772,707) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Graduate Diploma of Commerce

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 15 พฤศจิกายน 2021

A$31,936.00 (฿ 772,707) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Graduate Diploma of Information Technology (IT)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 15 พฤศจิกายน 2021

A$33,216.00 (฿ 803,678) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Business Administration (12 subjects)

MBA

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 15 พฤศจิกายน 2021

A$31,936.00 (฿ 772,707) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Business Administration (16 subjects)

เข้าชม1ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 15 พฤศจิกายน 2021

A$31,936.00 (฿ 772,707) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้