เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ The College, Swansea University

uk

65

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accounting and Finance - First Year (2 Semesters)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance - First Year (3 Semesters)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 6 มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance Pre-Master's Pathway (1 Semester)

เข้าชม3ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Accounting and Finance Pre-Master's Pathway (2 Semesters)

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

£13,500.00 (฿ 621,547) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Accounting and Finance Pre-Master's Pathway (3 Semesters)

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Accounting and Finance Undergraduate Foundation Pathway (1 Semester)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 24 มกราคม 2022, 6 มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance Undergraduate Foundation Pathway (2 Semesters)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2021, มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance Undergraduate Foundation Pathway (3 Semesters)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 6 มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Actuarial Science First Year

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Actuarial Science Undergraduate Foundation Pathway - (2 Semesters)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Actuarial Science Undergraduate Foundation Pathway - (3 Semesters)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2021, มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biochemistry and Genetics First Year Integrated

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้