มี 6 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากThe College, Swansea University

uk

511

4

First Year Degree in Osteopathy

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

First Year Degree in Psychology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Pathway: Public Health and Management Pre-Masters Degree

เข้าชม12ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

University Foundation in Medicine

เข้าชม15ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน, พฤศจิกายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

University Foundation in Osteopathy

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน, พฤศจิกายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

University Foundation in Psychology

เข้าชม6ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน, พฤศจิกายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

The College, มหาวิทยาลัย Swansea เป็นสถาบันเพื่อการเรียนต่อระดับชั้นนำที่จะช่วยให้นักศึกษาเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหราชอาณาจักร
  • นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อย
  • มหาวิทยาลัยการวิจัยที่เปิดสอนหลักสูตรระดับโลก
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศเวลส์