มี 14 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากThe College, Swansea University

uk

511

4

First Year Degree in Criminology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

First Year Degree in Economics

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

First Year Degree in Media and Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

First Year Degree in Politics and International Relations

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

First Year Degree in Society and Wellbeing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Pathway: Children and Young People Pre-Master's Degree

เข้าชม8ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Pathway: Languages, Politics and Culture Pre-Master's Degree

เข้าชม13ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Pathway: Public Health and Management Pre-Masters Degree

เข้าชม12ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

University Foundation in Business Management and Economics

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

University Foundation in Criminology

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน, พฤศจิกายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

University Foundation in Languages and Translation

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน, พฤศจิกายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

University Foundation in Media and Communication

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน, พฤศจิกายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

The College, มหาวิทยาลัย Swansea เป็นสถาบันเพื่อการเรียนต่อระดับชั้นนำที่จะช่วยให้นักศึกษาเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหราชอาณาจักร
  • นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อย
  • มหาวิทยาลัยการวิจัยที่เปิดสอนหลักสูตรระดับโลก
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศเวลส์