มี 5 หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมระดับพื้นฐาน-ปริญญาโทจากThe College, Swansea University

uk

107

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Postgraduate Pathway: Accounting and Finance Pre-Master's Degree

เข้าชม9ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Pathway: Children and Young People Pre-Master's Degree

เข้าชม12ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Pathway: Computer Science Pre-Master's Degree

เข้าชม6ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

โปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Pathway: Management Pre Master's Degree

เข้าชม6ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Pathway: Public Health and Management Pre-Masters Degree

เข้าชม17ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pre-master
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้