ทั้งหมดที่ INTO Glasgow Caledonian University อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

9

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

International Diploma in Business and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

£14,995.00 (฿ 613,071) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation in Built Environment

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

£14,995.00 (฿ 613,071) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation in Business and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

£14,995.00 (฿ 613,071) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation in Computing

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

£14,995.00 (฿ 613,071) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation in Engineering

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

£14,995.00 (฿ 613,071) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation in Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2020

£14,995.00 (฿ 613,071) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Graduate Diploma in Business and Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021, 6 เมษายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Degree with Graduate Diploma

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2020, 12 ตุลาคม 2020, 11 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Pre-sessional Pre-Master's

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Undergraduate Degree with International Year One

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2020, 12 ตุลาคม 2020, 11 มกราคม 2021

£13,955.00 (฿ 570,550) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Undergraduate Degree with International Year Two

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2020, 12 ตุลาคม 2020, 11 มกราคม 2021

£13,995.00 (฿ 572,186) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้