เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ London College of Creative Media

uk

19

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA (Hons) Music Industry Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£15,000.00 (฿ 654,021) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BMus (Hons) Music Performance & Production

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£15,000.00 (฿ 654,021) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Commercial Music Technology BMus (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Composition for Film, Games & other Media BMus (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Contemporary Music Performance and Production - Bass, Composition, Drums, Production, Guitar, Pia ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA Creative Entrepreneurship

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MMus Commercial Music Technology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MMus in Music Performance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MMus in Music Production

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Entertainment Science

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Music Business Management BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 29 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้