มี 181 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากUniversity of the Arts London

uk

4392

29

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

3D Computer Animation MA

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Acting MA

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

£25,880.00 (1,045,562 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advertising MA

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Animation BA (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£22,920.00 (925,977 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Animation MA

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Architecture BA (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£22,920.00 (925,977 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Architecture MArch

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,620.00 (792,656 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Art and Science MA

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£14,725.00 (594,896 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Art: Exhibition Studies MRes

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£12,940.00 (522,781 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Art: Moving Image MRes

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£12,940.00 (522,781 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Art: Theory and Philosophy MRes

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£12,940.00 (522,781 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Arts and Cultural Enterprise MA

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยศิลปะลอนดอนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 ของโลก ในด้านศิลปะและการออกแบบ ตามการจัดอันดับของ 2020 QS World University Rankings

  • หลักสูตรอนุปริญญามีความโดดเด่นตามมาตรฐานของ Ofsted
  • 2 ใน 4 สาขาวิชาแฟชั่นในระดับปริญญาตรีเปิดสอนที่ UAL
  • 1 ใน 15 มหาวิทยาลัยใน UK ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคเอกชน
  • ผู้ชนะรางวัล Golden Globes และ Oscars มาจากสถาบันแห่งนี้