มี 21 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUniversity of Texas at San Antonio

usa

347

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Biomedical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$25,154.00 (766,938 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Chemical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$25,154.00 (766,938 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Civil Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$25,154.00 (766,938 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Electrical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 126

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$25,154.00 (766,938 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$25,154.00 (766,938 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in E-STEM Education

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$25,964.00 (791,635 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in I-STEM Education

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$25,964.00 (791,635 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Technology Entrepreneurship and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$25,964.00 (791,635 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Advanced Manufacturing and Enterprise Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30-33 SEMESTER CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$25,964.00 (791,635 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Advanced Materials Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30-33 SEMESTER CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$25,964.00 (791,635 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Biomedical Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - AT LEAST 30.5 SEMESTER CREDIT HOURS BEYOND THE BACHELOR'S DEGREE

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$25,964.00 (791,635 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Civil Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 34 SEMESTER CREDIT HOURS FOR THE NON-THESIS OPTION AND 30 SEMESTER CREDIT HOURS FOR THE THESIS OPTION

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$25,964.00 (791,635 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้