เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Point Blank Music School

uk

85

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA (HONS) Music Production & Sound Engineering (3 year) (Online)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022, 26 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BA (HONS) Music Production & Sound Engineering Degree (2 year)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022, 26 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (HONS) Music Production & Sound Engineering Degree (3 year)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022, 26 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CertHE Music Production & Sound Engineering (Online)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

DipHE Music Production & Sound Engineering (Online)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022, 26 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Music Industry Management (distance learning) BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

£6,000.00 (฿ 258,806) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Music Industry Management BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

£14,100.00 (฿ 608,194) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Music Industry Management with Foundation Year BA (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

£9,000.00 (฿ 388,209) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Music Production & DJ Diploma

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Music Production & DJ Practice BA (Hons)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

£12,000.00 (฿ 517,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Music Production & DJ Practice BA (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

£14,100.00 (฿ 608,194) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Music Production & DJ Practice CertHE

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

£12,000.00 (฿ 517,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้