เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Met Film School

uk

27

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA (Hons) Content, Media & Film Production

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£12,500.00 (฿ 545,018) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Hons) Film and Screen Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA Cinematography

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021, 26 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA Directing

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021, 26 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA Film and Television Production

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 11 เมษายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA Post Production

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021, 26 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA Producing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021, 26 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA Screenwriting

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021, 26 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Practical Filmmaking (2-Year) BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£24,000.00 (฿ 1,046,434) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Practical Filmmaking (3-Year) BA (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£18,000.00 (฿ 784,825) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Screen Acting BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£19,300.00 (฿ 841,507) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้