เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ National Film And Television School

uk

62

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Assistant Directing and Floor Managing Diploma

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Cameras, Sound and Vision Mixing for Television Production Diploma

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Character Animation Certificate

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Cinematography Masters

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

£31,000.00 (฿ 1,337,163) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Composing for Film and Television Masters

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

£31,000.00 (฿ 1,337,163) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Digital Effects Masters

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

£31,000.00 (฿ 1,337,163) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Directing and Producing Science and Natural History Masters

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

£31,000.00 (฿ 1,337,163) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Directing and Producing Television Entertainment Masters

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

£31,000.00 (฿ 1,337,163) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Directing Animation Masters

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

£31,000.00 (฿ 1,337,163) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Directing Commercials Diploma

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Directing Documentary Masters

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

£31,000.00 (฿ 1,337,163) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Directing Fiction Masters

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

£31,000.00 (฿ 1,337,163) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้