มี 3 หลักสูตรวิศวกรรมทางทะเลระดับจากCornwall College

uk

67

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Marine Sports Science (Level 6 only) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£9,950.00 (396,994 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Marine Sports Science BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£9,950.00 (396,994 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Operational Yacht Science HNC

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£9,950.00 (396,994 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้