มี 4 หลักสูตรสมุทรศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากCornwall College

uk

72

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Marine Science FdSc

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£9,950.00 (381,238 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Marine Science with Science Gateway FdSc

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£9,950.00 (381,238 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Surf Science and Technology FdSc

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£9,950.00 (381,238 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Surf Science and Technology with Science Gateway FdSc

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£9,950.00 (381,238 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้