เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Glasgow International College

uk

99

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Foundation Certificate in Business and Social Sciences (2 Terms)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Certificate in Business and Social Sciences (2.5 Terms)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7.5 เดือน

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2021, กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Certificate in Business and Social Sciences (3 Terms)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Certificate in Business and Social Sciences (3.5 Terms)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 10.5 เดือน

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Certificate in Business and Social Sciences (4 Terms)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 7 มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Certificate in Science and Engineering (2 Terms)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Certificate in Science and Engineering (2.5 Terms)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 7.5 เดือน

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2021, กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Certificate in Science and Engineering (3 Terms)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Certificate in Science and Engineering (3.5 Terms)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 10.5 เดือน

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Certificate in Science and Engineering (4 Terms)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 7 มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Pre-Master's for Arts and Humanities (2 Terms)

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Pre-Master's for Arts and Humanities (2.5 Terms)

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 7.5 เดือน

เริ่มเรียน - พฤศจิกายน 2021, กรกฎาคม 2022

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้