มี 11 หลักสูตรหลักสูตรเตรียมเข้าเรียน (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากInternational College Portsmouth (ICP)

uk

66

2

Accounting and Finance First Year Degree

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

£13,500.00 (฿ 582,344) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance University Foundation

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2021

£13,500.00 (฿ 582,344) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Computing First Year Degree

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Computing University Foundation

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

£14,450.00 (฿ 623,324) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Engineering First Year Degree

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Engineering University Foundation

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

£14,450.00 (฿ 623,324) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Mathematics University Foundation

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

£13,500.00 (฿ 582,344) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Property and Surveying First Year Degree

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Property and Surveying University Foundation

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Science First Year Degree

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Science University Foundation

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

£14,450.00 (฿ 623,324) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ International College Portsmouth (ICP)

วิทยาลัยนานาชาติ Portsmouth (ICP) เปิดสอนหลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย Portsmouth

  • หลักสูตร Pathway นำไปสู่การเรียนในระดับปริญญาที่ UoPortsmouth
  • สามารถเข้าเรียนต่อได้ในมหาวิทยาลัยระดับ Gold
  • เป็น 1 ใน 30 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่นักศึกษาให้ความไว้วางใจ
  • ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก