เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Stanley College

australia

250

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

10118NAT Diploma of Social Media Marketing

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

A$7,600.00 (฿ 185,771) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

10118NAT Diploma of Social Media Marketing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021, 2 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

A$7,600.00 (฿ 185,771) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021

A$22,000.00 (฿ 537,757) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB50215 Diploma of Business

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021, 2 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

A$8,600.00 (฿ 210,214) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB51918 Diploma of Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 78 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021, 2 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

A$8,600.00 (฿ 210,214) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB51918 Diploma of Leadership and Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 78 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021, 2 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

A$12,900.00 (฿ 315,321) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB60215 Advanced Diploma of Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021, 2 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

A$8,600.00 (฿ 210,214) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 78 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021, 2 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

A$8,600.00 (฿ 210,214) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB80615 Graduate Diploma of Management (Learning)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

A$9,800.00 (฿ 239,546) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021, 2 สิงหาคม 2021, 4 ตุลาคม 2021

A$8,200.00 (฿ 200,437) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC33015 Certificate III in Individual Support (Ageing)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 5 กรกฎาคม 2021, 2 สิงหาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021, 27 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021, 22 พฤศจิกายน 2021

A$4,300.00 (฿ 105,107) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC33015 Certificate III in Individual Support (Disability)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021

A$4,300.00 (฿ 105,107) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Stanley College

วิทยาลัย Stanley เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาอิสระที่ใหญ่ที่สุดและได้รับรางวัลมากที่สุดของประเทศออสเตรเลีย

  • นักศึกษานานาชาติมากกว่า 1300 คนจากมากกว่า 45 ประเทศ
  • เปิดสอนหลักสูตรการเรียนในราคาที่เหมาะสม
  • ตั้งอยู่ในเมือง Perth รัฐ Western Australia
  • มอบคุณวุฒิการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ