เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Australian Ideal College

australia

5

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Accounting

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 78 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Hospitality Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 7 มีนาคม 2022, 18 เมษายน 2022, 23 พฤษภาคม 2022, 6 มิถุนายน 2022

A$10,000.00 (฿ 240,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 78 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Translating

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

A$8,000.00 (฿ 192,077) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Travel and Tourism Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 18 เมษายน 2022, 23 พฤษภาคม 2022

A$10,000.00 (฿ 240,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III in Accounts Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III in Business Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

A$8,000.00 (฿ 192,077) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate IV in Business Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate IV in Project Management Practice

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 18 เมษายน 2022, 23 พฤษภาคม 2022

A$10,000.00 (฿ 240,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Accounting

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 65 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Hospitality Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 7 มีนาคม 2022, 18 เมษายน 2022, 23 พฤษภาคม 2022, 6 มิถุนายน 2022

A$10,000.00 (฿ 240,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse