เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ University of Canberra College

australia

135

Diploma of Business

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 18 ตุลาคม 2021

A$26,800.00 (฿ 646,620) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Business (Extended)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 18 ตุลาคม 2021

A$26,800.00 (฿ 646,620) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 18 ตุลาคม 2021

A$24,400.00 (฿ 588,713) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Communication (Extended)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 18 ตุลาคม 2021

A$24,400.00 (฿ 588,713) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Design

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 18 ตุลาคม 2021

A$26,640.00 (฿ 642,759) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Health

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, สิงหาคม 2022

A$28,560.00 (฿ 689,084) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Information Technology

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 18 ตุลาคม 2021

A$24,400.00 (฿ 588,713) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, สิงหาคม 2022

A$28,560.00 (฿ 689,084) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Academic Foundations (GCAF)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 2 สิงหาคม 2021

A$26,160.00 (฿ 631,178) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

University of Canberra International Foundation Program

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022, 6 มิถุนายน 2022

A$15,840.00 (฿ 382,181) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University of Canberra College

ภายหลังสำเร็จการศึกษาจาก UC นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาได้ทันทีที่มหาวิทยาลัย Canberra ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก

  • ตั้งอยู่ใน Canberra เมืองหลวงที่น่าอยู่ที่สุดของออสเตรเลีย
  • หลักสูตร Pathway และหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ
  • บริการให้ความช่วยเหลือสำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
  • ห้องเรียนขนาดเล็กควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ