เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ IH Brisbane - ALS

australia

21

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 59 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021, 22 พฤศจิกายน 2021

A$8,260.00 (฿ 201,368) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 59 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021, 11 ตุลาคม 2021, 22 พฤศจิกายน 2021

A$8,260.00 (฿ 201,368) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate I in Retail Services

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 15 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021, 13 กันยายน 2021, 11 ตุลาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021, 6 ธันวาคม 2021

A$3,750.00 (฿ 91,420) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate II in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 47 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021, 13 กันยายน 2021, 11 ตุลาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021

A$11,500.00 (฿ 280,355) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate II in Retail Services

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 35 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 พฤษภาคม 2021, 21 มิถุนายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021, 13 กันยายน 2021, 11 ตุลาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021, 6 ธันวาคม 2021

A$8,750.00 (฿ 213,314) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate II in Tourism

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 35 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate II in Workplace Skills

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 55 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 21 มิถุนายน 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 16 สิงหาคม 2021, 13 กันยายน 2021, 11 ตุลาคม 2021, 8 พฤศจิกายน 2021, 6 ธันวาคม 2021

A$8,750.00 (฿ 213,314) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 55 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 5 กรกฎาคม 2021, 2 สิงหาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021, 27 กันยายน 2021

A$13,750.00 (฿ 335,207) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Business (Customer Engagement)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 55 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 5 กรกฎาคม 2021, 2 สิงหาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021, 27 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021, 22 พฤศจิกายน 2021, 20 ธันวาคม 2021

A$7,700.00 (฿ 187,716) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Retail

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 47 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 7 มิถุนายน 2021, 5 กรกฎาคม 2021, 2 สิงหาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021, 27 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021, 22 พฤศจิกายน 2021, 20 ธันวาคม 2021

A$11,500.00 (฿ 280,355) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Tourism

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 47 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2022, กุมภาพันธ์ 2022, มีนาคม 2022

A$11,500.00 (฿ 280,355) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 35 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้