ทั้งหมดที่ Queensford College ออสเตรเลีย

null

26

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BSB50215 - Diploma of Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 14 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$10,000.00 (฿ 216,364) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB51918 Diploma of Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 14 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$18,500.00 (฿ 400,273) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 14 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$18,500.00 (฿ 400,273) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC43015 Certificate IV in Ageing Support

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 14 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$14,000.00 (฿ 302,910) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 98 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 14 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

FNS40217 - Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 14 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$11,000.00 (฿ 238,000) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

FNS50217 - Diploma of Accounting

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 14 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$11,000.00 (฿ 238,000) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

FNS60217 - Advanced Diploma of Accounting

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 14 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$11,000.00 (฿ 238,000) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

HLT54115 - Diploma of Nursing

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 105 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 14 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ICT50115 - Diploma of Information Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 78 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 14 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ICT60215 - Advanced Diploma of Network Security

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 14 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

A$13,200.00 (฿ 285,600) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

SIT40516 Certificate IV in Commercial Cookery

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 78 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 3 สิงหาคม 2020, 14 กันยายน 2020, 2 พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้