เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Queensford College

australia

115

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BSB51918 Diploma of Leadership and Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 7 มีนาคม 2022, 25 เมษายน 2022, 6 มิถุนายน 2022, 1 สิงหาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$18,500.00 (฿ 459,742) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 7 มีนาคม 2022, 25 เมษายน 2022, 6 มิถุนายน 2022, 1 สิงหาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$18,500.00 (฿ 459,742) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CHC43015 Certificate IV in Ageing Support

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 7 มีนาคม 2022, 25 เมษายน 2022, 6 มิถุนายน 2022, 1 สิงหาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$14,000.00 (฿ 347,913) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 98 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 7 มีนาคม 2022, 25 เมษายน 2022, 6 มิถุนายน 2022, 1 สิงหาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$11,673.00 (฿ 290,084) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

HLT54115 Diploma of Nursing

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 105 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 7 มีนาคม 2022, 25 เมษายน 2022, 6 มิถุนายน 2022, 1 สิงหาคม 2022, 12 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ICT50115 Diploma of Information Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 78 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 7 มีนาคม 2022, 25 เมษายน 2022, 6 มิถุนายน 2022, 1 สิงหาคม 2022, 12 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ICT60215 Advanced Diploma of Network Security

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 7 มีนาคม 2022, 25 เมษายน 2022, 6 มิถุนายน 2022, 1 สิงหาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$13,200.00 (฿ 328,032) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

SIT40516 Certificate IV in Commercial Cookery

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 72 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 7 มีนาคม 2022, 25 เมษายน 2022, 6 มิถุนายน 2022, 1 สิงหาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$14,666.00 (฿ 364,463) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

SIT50416 Diploma of Hospitality Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 84 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 พฤศจิกายน 2021, 24 มกราคม 2022, 7 มีนาคม 2022, 25 เมษายน 2022, 6 มิถุนายน 2022, 1 สิงหาคม 2022, 12 กันยายน 2022

A$12,380.90 (฿ 307,676) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Queensford College

วิทยาลัย Queensford เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนหลักสูตรคุณภาพสูง, ได้รับหน่วยกิตโอนย้ายที่ดีและมีวิทยาเขตในหลายเมืองใหญ่ของออสเตรเลีย

  • วิทยาเขตในเมือง Brisbane, Parramatta และ Adelaide
  • บริการช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติที่ดีเยี่ยม
  • หน่วยกิตอันเป็นที่ยอมรับระดับประเทศเพื่อการโอนไปยังมหาวิทยาลัย
  • ประชากรนักศึกษาอันหลากหลายจากมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก