มี 16 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากSkagit Valley College

919

26

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

AAS/T in Environmental Conservation - Aquatic/Terrestrial Emphasis

เข้าชม13ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กันยายน 2018

US$9,873.60 (327,705 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AAS/T in Environmental Conservation - Marine Emphasis

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กันยายน 2018

US$9,873.60 (327,705 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Arts Direct Transfer Agreement (DTA) in Biological Sciences

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กันยายน 2018

US$9,873.60 (327,705 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Arts Direct Transfer Agreement (DTA) in Chemistry

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กันยายน 2018

US$9,873.60 (327,705 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Arts Direct Transfer Agreement (DTA) in Earth Science (Astr/Easc/Geol/Ocea)

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กันยายน 2018

US$9,873.60 (327,705 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Arts Direct Transfer Agreement (DTA) in Geography

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กันยายน 2018

US$9,873.60 (327,705 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Arts Direct Transfer Agreement (DTA) in Mathematics

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กันยายน 2018

US$9,873.60 (327,705 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Arts Direct Transfer Agreement (DTA) in Natural Science

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กันยายน 2018

US$9,873.60 (327,705 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Arts Direct Transfer Agreement (DTA) in Physical Education

เข้าชม28ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กันยายน 2018

US$9,873.60 (327,705 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Arts Direct Transfer Agreement (DTA) in Physics

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กันยายน 2018

US$9,873.60 (327,705 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Biology DTA/MRP

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กันยายน 2018

US$9,873.60 (327,705 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Science-Transfer (AS-T) : Chemistry (Track 1)

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - ประมาณ มกราคม, เมษายน, กันยายน 2018

US$9,873.60 (327,705 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้