เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Think Education Group

australia

58

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Applied Social Science (Community Services)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021

A$21,499.00 (฿ 525,511) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Applied Social Science (Counselling)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021

A$20,475.00 (฿ 500,481) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Health Science (Clinical Myotherapy)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021

A$22,500.00 (฿ 549,979) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Health Science (Clinical Nutrition)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021

A$21,800.00 (฿ 532,868) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Health Science (Naturopathy)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021

A$22,500.00 (฿ 549,979) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Health Science (Western Herbal Medicine)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021

A$21,800.00 (฿ 532,868) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Applied Social Science

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021

A$20,475.00 (฿ 500,481) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Diploma of Health Science

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 31 พฤษภาคม 2021

A$22,500.00 (฿ 549,979) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Nursing

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้