ทั้งหมดที่ Mesa Community College อเมริกา

null

332

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate in Applied Science (AAS) in Administration of Justice Studies

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 64 - 67 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science (AAS) in Administrative Professional

เข้าชม7ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 - 63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$7,848.00 (248,622 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science (AAS) in Audio Production Technologies - Track II Sound Design

เข้าชม8ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 64 - 68 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$7,848.00 (248,622 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science (AAS) in Audio Production Technologies -Track I Audio Production

เข้าชม6ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 61 - 65 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$7,848.00 (248,622 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science (AAS) in Automotive Performance Technology

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 73 - 74 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$7,848.00 (248,622 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science (AAS) in Biotechnology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 70 - 72 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$7,848.00 (248,622 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate in Applied Science (AAS) in Business - Bookkeeping Technician Track VII

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 63 - 65 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science (AAS) in Business - Business Communication Track I

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 67 - 72 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science (AAS) in Business - International Trade Track V

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 70 - 72 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science (AAS) in Business - Management Track II

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 68 - 73 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science (AAS) in Business - Marketing Track III

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 67 - 72 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Applied Science (AAS) in Business - Project Management Track VI

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 69 - 71 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้