เรียนต่อ อเมริกา ที่ Phoenix College

usa

43

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate in Applied Science (AAS) in Audio Production Technologies

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 61-68 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$8,010.00 (฿ 249,171) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science (AAS) in Comic and Sequential Art

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62-65 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$8,010.00 (฿ 249,171) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science (AAS) in Computer Graphic Design

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60-63 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$8,010.00 (฿ 249,171) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science (AAS) in Dental Assisting

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$8,010.00 (฿ 249,171) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science (AAS) in Dental Hygiene

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 92-102.5 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$8,010.00 (฿ 249,171) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science (AAS) in Digital Photography

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 61-66 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$8,010.00 (฿ 249,171) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science (AAS) in Early Childhood Education and Administration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 61-64 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$8,010.00 (฿ 249,171) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science (AAS) in Environmental and Natural Resource Sustainability

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 63-67 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$8,010.00 (฿ 249,171) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science (AAS) in Family Development

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 64

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$8,010.00 (฿ 249,171) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science (AAS) in Health Information Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 67.5 - 71 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$8,010.00 (฿ 249,171) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science (AAS) in Histologic Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62-67 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$8,010.00 (฿ 249,171) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate in Applied Science (AAS) in Massage Therapy

เข้าชม7ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 61-68 CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$8,010.00 (฿ 249,171) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้