เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Salford College

australia

194

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$14,900.00 (฿ 359,036) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Hospitality Management

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 104 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$24,000.00 (฿ 578,313) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Leadership and Management

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$14,900.00 (฿ 359,036) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Program Management

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$14,300.00 (฿ 344,578) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Bakery

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 76 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$12,794.70 (฿ 308,306) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Commercial Cookery

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 55 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$13,236.30 (฿ 318,947) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Bakery

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$13,800.00 (฿ 332,530) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Commercial Cookery

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 90 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

A$19,950.00 (฿ 480,723) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$14,900.00 (฿ 359,036) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Hospitality Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 129 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021

A$25,350.00 (฿ 610,843) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 54 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$14,900.00 (฿ 359,036) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Project Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To suit the client/individual

A$14,300.00 (฿ 344,578) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Salford College

วิทยาลัย Salford จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีเยี่ยมสำหรับการเข้าสู่อาชีพการทำงานหรือเรียนต่อ

  • หลักสูตรวิชาการและวิชาชีพอันหลากหลาย
  • วิทยาเขตอันทันสมัยและเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
  • Adelaide เป็นเมืองที่มีอันดับสูงในการประเมินคุณภาพชีวิตทั่วโลก
  • ทำเลที่ตั้งช่วยให้มีความสัมพันธ์อันดีกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม