มี 57 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากAuckland University of Technology

newzealand

17979

120

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts - Conflict Resolution

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

NZ$30,092.00 (฿ 700,466) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts - Event Management

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

NZ$30,092.00 (฿ 700,466) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts and Bachelor of Business Conjoint Programmes

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

NZ$32,847.00 (฿ 764,595) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business - Accounting Major

เข้าชม53ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

NZ$31,890.00 (฿ 742,318) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business - Finance Major

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

NZ$31,890.00 (฿ 742,318) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business - Human Resource Management and Employment Relations Major

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

NZ$31,890.00 (฿ 742,318) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business - Information Systems Major

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

NZ$31,890.00 (฿ 742,318) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business - International Business and Strategy Major

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

NZ$31,890.00 (฿ 742,318) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business - Management Major

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

NZ$31,890.00 (฿ 742,318) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business - Marketing, Advertising, Retailing and Sales Major

เข้าชม46ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

NZ$31,890.00 (฿ 742,318) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business and Bachelor of Communication Studies Conjoint Programmes

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$32,528.00 (฿ 757,169) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business and Bachelor of Computer and Information Sciences Conjoint Programmes

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022, 18 กรกฎาคม 2022

NZ$34,513.00 (฿ 803,375) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Auckland University of Technology

ด้วยการได้รับการรับองวิทยฐานะโดย AACSB International ทำให้คณะวิชาธุรกิจ AUT เป็นหนึ่งในกลุ่มคณะวิชาธุรกิจระดับ 5% ชั้นนำของโลก

  • ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Auckland
  • เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจที่นำโดยการวิจัยและมุ่งเน้นด้านอาชีพ
  • สภาพแวดล้อมการเรียนที่เป็นมิตรและส่งเสริมการเรียนรู้
  • อัตราการได้งานของผู้สำเร็จศึกษาสูงที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์