มี 25 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากAuckland University of Technology

newzealand

14569

113

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Applied Finance

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 - 16 MONTHS

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 ตุลาคม 2020

NZ$49,995.00 (994,316 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business - Accounting Specialisation

เข้าชม113ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$33,330.00 (662,877 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business - Finance Specialisation

เข้าชม75ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$33,330.00 (662,877 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business - International Business Specialisation

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$33,330.00 (662,877 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business - Management Specialisation

เข้าชม68ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$33,330.00 (662,877 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business - Marketing Specialisation

เข้าชม108ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$33,330.00 (662,877 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business - Sport Leadership and Management Specialisation

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$33,330.00 (662,877 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12-16 MONTHS

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 ตุลาคม 2020

NZ$49,995.00 (994,316 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Global Business

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 - 16 MONTHS

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 ตุลาคม 2020

NZ$49,995.00 (994,316 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of IT Project Management

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$36,962.00 (735,111 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Marketing

เข้าชม79ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 - 16 MONTHS

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 ตุลาคม 2020

NZ$49,995.00 (994,316 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy in Business and Economics

เข้าชม69ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$37,461.00 (745,036 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยการได้รับการรับองวิทยฐานะโดย AACSB International ทำให้คณะวิชาธุรกิจ AUT เป็นหนึ่งในกลุ่มคณะวิชาธุรกิจระดับ 5% ชั้นนำของโลก

  • ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Auckland
  • เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจที่นำโดยการวิจัยและมุ่งเน้นด้านอาชีพ
  • สภาพแวดล้อมการเรียนที่เป็นมิตรและส่งเสริมการเรียนรู้
  • อัตราการได้งานของผู้สำเร็จศึกษาสูงที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์