มี 8 หลักสูตรการบัญชีระดับจากAuckland University of Technology

newzealand

15413

123

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business - Accounting Major

เข้าชม53ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$31,890.00 (639,206 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business - Finance Major

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$31,890.00 (639,206 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Applied Finance

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 - 16 MONTHS

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 ตุลาคม 2020

NZ$49,995.00 (1,002,105 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business - Accounting Specialisation

เข้าชม66ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$33,330.00 (668,070 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business - Finance Specialisation

เข้าชม77ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$33,330.00 (668,070 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Professional Accounting

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 ตุลาคม 2020

NZ$49,995.00 (1,002,105 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Applied Finance

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 ตุลาคม 2020

NZ$33,330.00 (668,070 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Professional Accounting

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 27 ตุลาคม 2020

NZ$33,330.00 (668,070 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยการได้รับการรับองวิทยฐานะโดย AACSB International ทำให้คณะวิชาธุรกิจ AUT เป็นหนึ่งในกลุ่มคณะวิชาธุรกิจระดับ 5% ชั้นนำของโลก

  • ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Auckland
  • เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจที่นำโดยการวิจัยและมุ่งเน้นด้านอาชีพ
  • สภาพแวดล้อมการเรียนที่เป็นมิตรและส่งเสริมการเรียนรู้
  • อัตราการได้งานของผู้สำเร็จศึกษาสูงที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์