มี 8 หลักสูตรการบัญชีระดับจากAuckland University of Technology

newzealand

14008

104

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business - Accounting Major

เข้าชม90ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$31,890.00 (647,986 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business - Finance Major

เข้าชม47ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$31,890.00 (647,986 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Applied Finance

เข้าชม50ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 - 16 MONTHS

เริ่มเรียน - 29 ตุลาคม 2019, 2 มีนาคม 2020

NZ$49,995.00 (1,015,868 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business - Accounting Specialisation

เข้าชม223ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$33,330.00 (677,246 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business - Finance Specialisation

เข้าชม52ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$33,330.00 (677,246 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Professional Accounting

เข้าชม52ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - 29 ตุลาคม 2019, 2 มีนาคม 2020

NZ$49,995.00 (1,015,868 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Applied Finance

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 29 ตุลาคม 2019, 2 มีนาคม 2020

NZ$33,330.00 (677,246 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Professional Accounting

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 29 ตุลาคม 2019, 2 มีนาคม 2020

NZ$33,330.00 (677,246 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยการได้รับการรับองวิทยฐานะโดย AACSB International ทำให้คณะวิชาธุรกิจ AUT เป็นหนึ่งในกลุ่มคณะวิชาธุรกิจระดับ 5% ชั้นนำของโลก

  • ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Auckland
  • เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจที่นำโดยการวิจัยและมุ่งเน้นด้านอาชีพ
  • สภาพแวดล้อมการเรียนที่เป็นมิตรและส่งเสริมการเรียนรู้
  • อัตราการได้งานของผู้สำเร็จศึกษาสูงที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์