มี 15 หลักสูตรธุรกิจศึกษาระดับจากAuckland University of Technology

newzealand

14918

121

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business - Human Resource Management and Employment Relations Major

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

NZ$31,890.00 (595,702 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business - International Business and Strategy Major

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

NZ$31,890.00 (595,702 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Business (Level 4)

เข้าชม45ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Business Studies (Level 5)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

NZ$31,890.00 (595,702 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business - International Business Specialisation

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

NZ$33,330.00 (622,601 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business Management

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12-16 MONTHS

เริ่มเรียน - 27 ตุลาคม 2020

NZ$49,995.00 (933,902 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Global Business

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 - 16 MONTHS

เริ่มเรียน - 27 ตุลาคม 2020

NZ$49,995.00 (933,902 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy in Business and Economics

เข้าชม65ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

NZ$37,461.00 (699,768 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Business and Economics

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 6 YEARS

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

NZ$38,059.00 (710,938 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Certificate in Business Studies

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 4 เดือน

เริ่มเรียน - 27 ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Business

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

NZ$33,330.00 (622,601 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยการได้รับการรับองวิทยฐานะโดย AACSB International ทำให้คณะวิชาธุรกิจ AUT เป็นหนึ่งในกลุ่มคณะวิชาธุรกิจระดับ 5% ชั้นนำของโลก

  • ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Auckland
  • เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจที่นำโดยการวิจัยและมุ่งเน้นด้านอาชีพ
  • สภาพแวดล้อมการเรียนที่เป็นมิตรและส่งเสริมการเรียนรู้
  • อัตราการได้งานของผู้สำเร็จศึกษาสูงที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์