มี 10 หลักสูตรกฎหมายระดับจากAuckland University of Technology

newzealand

14535

112

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts - Criminology and Criminal Justice

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$29,216.00 (581,057 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Laws

เข้าชม66ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$33,836.00 (672,941 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Legal Studies

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Human Rights

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 18 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$49,626.00 (986,977 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Laws

เข้าชม123ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$35,360.00 (703,250 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Philosophy in Law

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$37,461.00 (745,036 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Law

เข้าชม54ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 6 YEARS

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020, 13 กรกฎาคม 2020

NZ$38,059.00 (756,929 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Criminology and Criminal Justice

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 15 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$33,084.00 (657,985 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Human Rights

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 18 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$33,084.00 (657,985 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Criminology and Criminal Justice

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 15 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$33,084.00 (657,985 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยการได้รับการรับองวิทยฐานะโดย AACSB International ทำให้คณะวิชาธุรกิจ AUT เป็นหนึ่งในกลุ่มคณะวิชาธุรกิจระดับ 5% ชั้นนำของโลก

  • ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Auckland
  • เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจที่นำโดยการวิจัยและมุ่งเน้นด้านอาชีพ
  • สภาพแวดล้อมการเรียนที่เป็นมิตรและส่งเสริมการเรียนรู้
  • อัตราการได้งานของผู้สำเร็จศึกษาสูงที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์