มี 11 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากLincoln University

newzealand

7873

19

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Environmental Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 11 พฤศจิกายน 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$29,100.00 (605,699 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Environmental Management with Honours

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$29,100.00 (605,699 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Management

เข้าชม46ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$7,300.00 (151,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Business and Sustainability

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Business and Sustainability

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$27,000.00 (561,989 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Applied Science specialising in Environmental Management

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$33,500.00 (697,282 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Environmental Policy and Management

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$43,000.00 (895,019 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Natural Resources Management and Ecological Engineering

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$33,500.00 (697,282 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Certificate in Environmental Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Certificate in International Rural Development

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Environmental Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 17 กุมภาพันธ์ 2020

NZ$29,200.00 (607,780 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Lincoln เป็นมหาวิทยาลัยในระดับ5ห้าดาว มีชื่อเสียงในด้านการจ้างงาน บัณฑิตจำนวน15%ได้รับการจ้างงาน มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆในนิวซีแลนด์

  • ถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับ 5 ดาว สำหรับความเป็นสากลในทุกด้าน
  • ประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับโลก
  • เน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในหลายหลักสูตร
  • ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวได้อย่างดีเยี่ยม