หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ Lincoln University นิวซีแลนด์

7417

18

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in University Studies

เข้าชม14ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Horticulture

เข้าชม12ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

NZ$20,800.00 (451,986 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in University Studies (Three Semester Pathway)

เข้าชม28ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in University Studies (Two Semester Pathway)

เข้าชม13ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Lincoln เป็นมหาวิทยาลัยในระดับ5ห้าดาว มีชื่อเสียงในด้านการจ้างงาน บัณฑิตจำนวน15%ได้รับการจ้างงาน มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆในนิวซีแลนด์

  • ถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับ 5 ดาว สำหรับความเป็นสากลในทุกด้าน
  • ประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับโลก
  • เน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในหลายหลักสูตร
  • ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวได้อย่างดีเยี่ยม