มี 13 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ระดับจากMassey University

null

20467

133

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Agricultural Science

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2021

NZ$32,780.00 (฿ 667,732) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Animal Science (Animal Genetics and Breeding)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

NZ$32,780.00 (฿ 667,732) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Animal Science (Animal Nutrition and Growth)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

NZ$32,780.00 (฿ 667,732) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Animal Science (Animal Welfare)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

NZ$32,780.00 (฿ 667,732) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (International Agriculture)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (FEBRUARY INTAKE); 3.5 YEARS (JULY INTAKE)

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2021

NZ$32,780.00 (฿ 667,732) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (School of Agriculture and Environment)

เข้าชม62ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

NZ$7,241.00 (฿ 147,500) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Agriculture (Agriculture)

เข้าชม43ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2021

NZ$39,670.00 (฿ 808,082) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Agriculture (Life Cycle Management)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

NZ$39,670.00 (฿ 808,082) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Agriculture (Without Specialisation)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 22 กุมภาพันธ์ 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2021

NZ$39,670.00 (฿ 808,082) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (Plant Breeding)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 YEARS (COURSEWORK) OR 2 YEARS (RESEARCH)

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

NZ$36,120.00 (฿ 735,768) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Diploma in Science and Technology (Plant Breeding)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

NZ$39,670.00 (฿ 808,082) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Animal Science (Equine Science)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021

NZ$32,780.00 (฿ 667,732) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Massey ดำเนินโครงการวิจัยอันมีนวัตกรรมและมีหลักสูตรการเรียนที่ดีเยี่ยม

  • นักศึกษานานาชาติกว่า 5,000 คนจาก 100 ประเทศ
  • วิทยาเขตอันมีนวัตกรรมใน 3 เมือง
  • หลักสูตรอันหลากหลายตั้งแต่ระดับปูพื้นจนถึงปริญญาเอก