มี 11 หลักสูตรการบัญชีระดับจากMassey University

newzealand

36758

240

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Accountancy (BAcc)

เข้าชม148ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

NZ$28,520.00 (579,934 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Accountancy)

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

NZ$28,520.00 (579,934 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Finance)

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

NZ$28,520.00 (579,934 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business Studies (Accountancy)

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$29,840.00 (606,776 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business Studies (Finance)

เข้าชม57ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$29,840.00 (606,776 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Finance (MFin)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$29,840.00 (606,776 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Management (Financial Economics)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

NZ$29,840.00 (606,776 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Professional Accountancy and Finance

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2019

NZ$29,840.00 (606,776 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Accounting

เข้าชม61ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

NZ$7,241.00 (147,241 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Finance

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

NZ$7,241.00 (147,241 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Accountancy

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

NZ$29,840.00 (606,776 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตจำนวนกว่า85%ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Massey ได้รับการจ้างงานจากองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจจากทั้งในประเทศและนานาชาติ ภายในระยะเวลาเพียงหกเดือน

  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในจำนวน2%สำหรับสาขาธุรกิจ
  • ได้รับการรับรองจาก AACSB
  • ได้รับการรับรองในสาขาวารสาร และสื่อสารมวลชน
  • มีชื่อเสียงในด้านบัญชีและการเงินติดอันดับใน150อันดับแรกของโลก