มี 11 หลักสูตรการบัญชีระดับจากMassey University

26986

192

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Accountancy (BAcc)

เข้าชม136ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019, 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

1 May 2019

NZ$28,520.00 (619,489 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Accountancy)

เข้าชม14ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019, 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

1 May 2019

NZ$28,520.00 (619,489 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Finance)

เข้าชม24ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019, 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

1 May 2019

NZ$28,520.00 (619,489 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business Studies (Accountancy)

เข้าชม14ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2019

NZ$29,840.00 (648,161 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business Studies (Finance)

เข้าชม32ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2019

NZ$29,840.00 (648,161 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Finance (MFin)

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ December 2019

NZ$29,840.00 (648,161 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Management (Financial Economics)

เข้าชม12ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019, 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

1 May 2019

NZ$29,840.00 (648,161 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Professional Accountancy and Finance

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2019

NZ$29,840.00 (648,161 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Accounting

เข้าชม58ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019, 15 กรกฎาคม 2019

NZ$7,241.00 (157,283 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Finance

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019, 15 กรกฎาคม 2019

NZ$7,241.00 (157,283 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Accountancy

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 25 กุมภาพันธ์ 2019, 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

1 May 2019

NZ$29,840.00 (648,161 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตจำนวนกว่า85%ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Massey ได้รับการจ้างงานจากองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจจากทั้งในประเทศและนานาชาติ ภายในระยะเวลาเพียงหกเดือน

  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในจำนวน2%สำหรับสาขาธุรกิจ
  • ได้รับการรับรองจาก AACSB
  • ได้รับการรับรองในสาขาวารสาร และสื่อสารมวลชน
  • มีชื่อเสียงในด้านบัญชีและการเงินติดอันดับใน150อันดับแรกของโลก