มี 8 หลักสูตรการตลาดระดับจากMassey University

newzealand

36893

239

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of AgriCommerce (Food Marketing and Retailing)

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

NZ$28,520.00 (579,509 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business (Marketing)

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

NZ$28,520.00 (579,509 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication (Marketing Communication)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

NZ$28,520.00 (579,509 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication (Public Relations)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$28,520.00 (579,509 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business Administration (MBA) with the International Marketing Specialisation

เข้าชม20ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2019

NZ$47,500.00 (965,172 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business Studies (Marketing)

เข้าชม82ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$29,840.00 (606,331 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Management (Marketing)

เข้าชม43ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

NZ$29,840.00 (606,331 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Marketing

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

NZ$7,241.00 (147,133 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตจำนวนกว่า85%ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Massey ได้รับการจ้างงานจากองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจจากทั้งในประเทศและนานาชาติ ภายในระยะเวลาเพียงหกเดือน

  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในจำนวน2%สำหรับสาขาธุรกิจ
  • ได้รับการรับรองจาก AACSB
  • ได้รับการรับรองในสาขาวารสาร และสื่อสารมวลชน
  • มีชื่อเสียงในด้านบัญชีและการเงินติดอันดับใน150อันดับแรกของโลก