มี 12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากMassey University

30377

214

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering with Honours (Chemical and Bioprocess Engineering)

เข้าชม37ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$34,310.00 (750,027 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering with Honours (Electronics and Computer Engineering)

เข้าชม43ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$34,690.00 (758,334 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering with Honours (Engineering and Innovation Management)

เข้าชม24ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$34,310.00 (750,027 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering with Honours (Mechatronics)

เข้าชม19ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

NZ$34,310.00 (750,027 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Science and Technology

เข้าชม28ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 18 พฤศจิกายน 2019

วันปิดรับสมัคร

1 May 2019, 31 October 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Science and Technology

เข้าชม11ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019, 18 พฤศจิกายน 2019

วันปิดรับสมัคร

1 May 2019, 31 October 2019

NZ$31,830.00 (695,813 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

1 May 2019

NZ$37,780.00 (825,882 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering Studies (Electronics and Computer Engineering)

เข้าชม58ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

1 May 2019

NZ$33,680.00 (736,255 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering Studies (Mechatronics)

เข้าชม25ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

1 May 2019

NZ$37,780.00 (825,882 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering Studies (Packaging Technology)

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

1 May 2019

NZ$37,780.00 (825,882 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (School of Engineering and Advanced Technology)

เข้าชม24ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

NZ$7,241.00 (158,290 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Certificate in Science and Technology

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 15 กรกฎาคม 2019

วันปิดรับสมัคร

1 May 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยวิทยาเขตทั้งสามแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองสำคัญ ประกอบกับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่สำคัญ ทำให้Masseyเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนิวซีแลนด์อย่างแท้จริง

  • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในจำนวน 1.2% ของโลก
  • มีเรตติ้งอยู่ในระดับ5ดาว จากการจัดอันดับของQS
  • มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากกว่า5,000 คนจากกว่า 100 ประเทศ
  • ให้การสนับสนุนในระดับสูงสุดแก่นักศึกษาต่างชาติ