มี 24 หลักสูตรสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างระดับจากUniversity of Auckland

newzealand

20924

186

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 147

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Architectural Studies

เข้าชม100ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$41,848.00 (฿ 948,527) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Property

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2021

NZ$38,627.00 (฿ 875,520) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Property (Honours)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2021

NZ$37,891.00 (฿ 858,837) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Urban Planning (Honours)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2021

NZ$37,895.00 (฿ 858,928) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy in Architecture

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$7,329.60 (฿ 166,133) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy in Planning

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$7,108.80 (฿ 161,128) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy in Property

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$7,108.80 (฿ 161,128) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy in Urban Design

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$7,108.80 (฿ 161,128) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Architectural Studies

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$41,848.00 (฿ 948,527) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture

เข้าชม58ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 1 ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2021

NZ$44,526.00 (฿ 1,009,226) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture (Professional)

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2021

NZ$44,526.00 (฿ 1,009,226) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture (Professional) and Heritage Conservation

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 เดือน

เริ่มเรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$44,526.00 (฿ 1,009,226) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University of Auckland

มหาวิทยาลัย Auckland เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำและใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ

  • อยู่ใน 100 มหาวิทยาลัยแรกในการจัดอันดับ QS Rankings
  • เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดนิวซีแลนด์
  • บริการสนับสนุนนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์สำหรับผู้ประกอบการ