มี 102 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversity of Auckland

null

11001

61

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 179

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Psychology

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 6 มกราคม 2021, 1 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$34,089.50 (660,597 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Health Sciences (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$44,310.00 (858,652 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Medical Science (Honours)

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$44,310.00 (858,652 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

เข้าชม124ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 22 กุมภาพันธ์ 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$77,328.00 (1,498,485 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Nursing

เข้าชม46ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$34,361.00 (665,858 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Nursing (Honours)

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$44,310.00 (858,652 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Optometry

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$55,150.00 (1,068,713 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Pharmacy

เข้าชม39ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$44,310.00 (858,652 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Honours) in Medical Physics and Imaging Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$42,814.00 (829,663 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Honours) in Physiology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 1 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$42,814.00 (829,663 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Food Science and Nutrition

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 6 มกราคม 2021, 1 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$40,599.00 (786,740 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Physiology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 6 มกราคม 2021, 1 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$40,599.00 (786,740 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Auckland เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำและใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ

  • อยู่ใน 100 มหาวิทยาลัยแรกในการจัดอันดับ QS Rankings
  • เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดนิวซีแลนด์
  • บริการสนับสนุนนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์สำหรับผู้ประกอบการ