มี 8 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับจากUniversity of Auckland

newzealand

10421

50

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 179

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Architectural Studies (BAS)

เข้าชม87ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

NZ$40,238.00 (807,830 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) - Architecture

เข้าชม70ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - Ongoing

NZ$7,108.80 (142,718 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Architectural Studies (GradDipAS)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR OR 1.5 YEARS

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 1 มีนาคม 2021

NZ$40,238.00 (807,830 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Architecture (MArch)

เข้าชม71ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 1 ธันวาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$42,814.00 (859,547 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Architecture (Professional) (MArch(Prof))

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

NZ$42,814.00 (859,547 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Architecture (Professional) and Heritage Conservation

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 เดือน

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

NZ$42,814.00 (859,547 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Architecture (Professional) and Urban Planning (Professional) (MArch(Prof)UrbPlan(Prof))

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

NZ$42,814.00 (859,547 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Architecture (PGDipArch)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$42,814.00 (859,547 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้