มี 2 หลักสูตรกฏหมาย / กฏหมายศึกษาระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรีจากUniversity of Auckland

newzealand

10784

48

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 179

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Certificate in Law (GradCertLaw)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 มีนาคม 2020

NZ$16,844.00 (323,230 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Law (GradDipLaw)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 2 มีนาคม 2020

NZ$33,688.00 (646,459 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้