มี 10 หลักสูตรวิศวกรรมโยธาระดับจากUniversity of Auckland

newzealand

12125

72

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 179

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy in Civil Engineering

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

NZ$7,108.80 (฿ 147,283) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy in Urban Design

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

NZ$7,108.80 (฿ 147,283) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Engineering in Civil Engineering

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 OR 180 POINTS

เริ่มเรียน - 1 ธันวาคม 2020, 1 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 1 ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2021

NZ$42,814.00 (฿ 887,038) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Engineering Studies in Civil Engineering

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 OR 180 POINTS

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2021

NZ$42,814.00 (฿ 887,038) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Engineering Studies in Geotechnical Engineering

เข้าชม39ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 OR 180 POINTS

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2021

NZ$42,814.00 (฿ 887,038) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Engineering Studies in Transportation Engineering

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 OR 180 POINTS

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2021

NZ$42,814.00 (฿ 887,038) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Urban Design

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$42,814.00 (฿ 887,038) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering (Honours) in Civil Engineering

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2021

NZ$44,762.00 (฿ 927,397) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture (Professional) and Urban Design

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 เดือน

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$42,814.00 (฿ 887,038) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Urban Planning (Professional) and Urban Design

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 เดือน

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$42,814.00 (฿ 887,038) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Auckland เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำและใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ

  • อยู่ใน 100 มหาวิทยาลัยแรกในการจัดอันดับ QS Rankings
  • เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดนิวซีแลนด์
  • บริการสนับสนุนนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์สำหรับผู้ประกอบการ