มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานระดับจากUniversity of Auckland

newzealand

10530

53

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 179

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Postgraduate Certificate in Geothermal Energy Technology

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$26,315.00 (529,374 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้