มี 4 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลระดับจากUniversity of Auckland

newzealand

10838

64

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 179

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$44,762.00 (836,150 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) - Mechanical Engineering

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - Ongoing

NZ$7,108.80 (132,792 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering (ME) in Mechanical Engineering

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 OR 180 POINTS

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020, 1 ธันวาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$42,814.00 (799,761 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering Studies in Mechanical Engineering

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 OR 180 POINTS

เริ่มเรียน - 20 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$42,814.00 (799,761 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Auckland เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำและใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ

  • อยู่ใน 100 มหาวิทยาลัยแรกในการจัดอันดับ QS Rankings
  • เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดนิวซีแลนด์
  • บริการสนับสนุนนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์สำหรับผู้ประกอบการ