มี 7 หลักสูตรสังคมวิทยาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Auckland

newzealand

10618

57

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 179

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (PhD) - Criminology

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - Ongoing

NZ$7,108.80 (142,404 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) - Sociology

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - Ongoing

NZ$7,108.80 (142,404 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (MA) in Criminology

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - One or Two years

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 1 ธันวาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$38,924.50 (779,739 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (MA) in Development Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - One or Two years

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 1 ธันวาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$38,924.50 (779,739 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (MA) in Sociology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - One or Two years

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020, 1 ธันวาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$38,924.50 (779,739 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Arts (PGDipArts) - Criminology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$38,924.50 (779,739 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Arts (PGDipArts) - Sociology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020, 20 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

4 July 2020

NZ$38,924.50 (779,739 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้