มี 5 หลักสูตรผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต: สังคมสงเคราะห์ระดับจากUniversity of Auckland

newzealand

15666

134

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 147

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Health Practice - Infant, Child and Adolescent Mental Health

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2021

NZ$44,310.00 (฿ 982,565) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Health Practice - Population Mental Health

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2021

NZ$44,310.00 (฿ 982,565) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Certificate in Health Sciences in Infant, Child and Adolescent Mental Health

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2021

NZ$30,409.50 (฿ 674,325) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Certificate in Health Sciences in Mental Health Nursing

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2021

NZ$30,409.50 (฿ 674,325) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Postgraduate Diploma in Health Sciences in Infant, Child and Adolescent Mental Health

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2021

NZ$60,819.00 (฿ 1,348,649) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University of Auckland

มหาวิทยาลัย Auckland เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำและใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ

  • อยู่ใน 100 มหาวิทยาลัยแรกในการจัดอันดับ QS Rankings
  • เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดนิวซีแลนด์
  • บริการสนับสนุนนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์สำหรับผู้ประกอบการ