มี 8 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ทั่วไป)ระดับจากUniversity of Auckland

newzealand

12811

88

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 179

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Architectural Studies

เข้าชม77ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$40,238.00 (฿ 844,801) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy in Architecture

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

NZ$7,108.80 (฿ 149,250) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Architectural Studies

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR OR 1.5 YEARS

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$40,238.00 (฿ 844,801) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture

เข้าชม48ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 ธันวาคม 2020, 1 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 1 ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2021

NZ$42,814.00 (฿ 898,884) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture (Professional)

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021

NZ$42,814.00 (฿ 898,884) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture (Professional) and Heritage Conservation

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 เดือน

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$42,814.00 (฿ 898,884) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture (Professional) and Urban Planning (Professional)

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$42,814.00 (฿ 898,884) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Diploma in Architecture

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2021

NZ$42,814.00 (฿ 898,884) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Auckland เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำและใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ

  • อยู่ใน 100 มหาวิทยาลัยแรกในการจัดอันดับ QS Rankings
  • เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดนิวซีแลนด์
  • บริการสนับสนุนนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์สำหรับผู้ประกอบการ