มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยีธรณีระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Auckland

newzealand

11065

48

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Engineering Studies in Geotechnical Engineering

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 OR 180 POINTS

เริ่มเรียน - 2 มีนาคม 2020

NZ$39,584.00 (770,368 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้