มี 5 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์ (ทั่วไป)ระดับจากUniversity of Auckland

newzealand

15737

134

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 147

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering (Honours) in Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2021

NZ$46,552.00 (฿ 1,032,281) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy in Electrical and Electronics Engineering

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 28 กุมภาพันธ์ 2022

NZ$7,108.80 (฿ 157,636) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Engineering in Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021, 1 ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2021

NZ$44,526.00 (฿ 987,355) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Engineering Studies in Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2021

NZ$44,526.00 (฿ 987,355) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Diploma in Engineering (Electrical and Electronics Engineering)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กรกฎาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

4 July 2021

NZ$44,526.00 (฿ 987,355) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University of Auckland

มหาวิทยาลัย Auckland เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำและใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ

  • อยู่ใน 100 มหาวิทยาลัยแรกในการจัดอันดับ QS Rankings
  • เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดนิวซีแลนด์
  • บริการสนับสนุนนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์สำหรับผู้ประกอบการ